A link vágólapra másolva!
Cikk kép

Három éve jelent meg lapunk hasábjain az alábbi különleges írás, amelyben most, az idény vége felé közeledve lelhetjük újra örömünket.

 

Gyermekkoromban biztosak lehettünk, hogy beköszöntött az ősz, amikor a zöldséges kopott ajtaján kiakasztottak egy-egy fácánt, nyulat… Mindig megálltam előttük – álmodozni, hol lőtték, ki lőtte… Valószínűleg ekkor pendült meg lelkemben először a zsákmányolás vágya. Természetesen, a „cél”: apróvad. Nem is lehetett más, hiszen az Alföld szülötte voltam…

„Nézte a Hazát, mintha először látná. Az alacsony, zöld zsalus, fehér tornácos házakat nézte… a tájat… melynek magánya és szomorúsága most úgy érintette meg szívét, mint soha azelőtt… látta a gémeskutakat, a szikes földeket… A haza kinyílt… és szívdobogva érezte, hogy a táj, mely fogadja… egyszerre, sors is…” – írja Márai Sándor. Letagadhatatlanul így van ez, az én sorsomat biztosan meghatározta a kiskunsági táj, ahol világra jöttem. A Hazát a Dunától jobbra-balra elterülő gyönyörű földrajzi formációk jelentik: a Dunántúlt, Pannóniát mindig is irigykedve néztük, éreztük, más, talán kicsit több is, mint mi…

De ezt sosem vallottuk volna be. Később vadásztam ott sokat, de hazafelé, átlépve a Dunán, „begördülve” a solti lapályra, másként vert a szívem. Szép emlékeket hoztam magammal, de ott értem haza. A fehér falú tanyák, a kis kopott akácligetek, tocsogók örömöt jelentettek. A régi idők vadásztársasága, a szűrt közösség hangulata, rangja fölött vastagon eljárt az idő. Ám nekünk a 60-as évek vasárnapi fácán- és nyúlhajtásai színes emlékek. Jómagam már akkor is zajosnak éreztem a „miliőt”. Első vadászjegyem az azóta is legnagyobb boldogságot jelentő vízivad-, kacsa- és szalonkalesek záloga volt.

A fülöpházi szikes tavak récelesei, hajnali, esti húzásai adtak lehetőséget, hogy a vadászat mellett megismerjem a magyar tanyát, a magyar gazdát. Molnár Pista bácsi birodalmát, ahol a tanya és a hozzá tartozó pár hold föld, szőlő „…egy tenyérnyi földdarab, melynek közepén, akár az emberi testben a szív, lüktetett egy család élete, születés, szeretet, öröm, fájdalom, béke és veszedelem. A magyar tanya földünk anyagi világának egy atomja volt” – írta Ilosvay Ferenc. Pista bácsival a tanyaudvarról ballagtunk a nádas felé, ám ott elválva, egyedül vártuk, mit hoz a felkelő nap sugara vagy a lassan ránk boruló alkony. A hűvösödő este elővarázsolta a balzsamossá vált víz illatát, amit nádtörmelék, iszap fűszerezett. Ez a sziki világ időutazás is volt, a pólingok, vadlibák, partfutók, cankók fel-felrebbenő csapatai mellé nem volt nehéz odaképzelni a kissé délebbre nyújtózkodó Balázs-pusztát, a szabadszállási réteket, ahol a századfordulón Bársony István puskája törte meg a csendet, és az aggatón függő kacsák mellé vallomásos pusztai történeteit is zsákmányul ejtette. Legyünk büszkék Hauer Béla hartai földbirtokosra, nagyvonalú elődünkre, aki a nagy vadászíró kiskunsági pártfogója volt.

Más hangulatot hozott a kacsázás az alpári réteken; itt a megzabolázott Tisza levágott kanyarulatai, a holtágak közé szorított, megszelídült vizekre húztak a récék. Fenséges volt ez a táj. A Nagy-tó mögött emelkedő dombon a templom áhítatot sugárzott felénk. Este a finoman konduló harangszó a lelkünkben halkult el. Életre keltette a büszke képzeletet, hiszen itt, ezeken a réteken futamította meg Árpád vezér a „fejedelmi” Zalánt. Az elesett harcosok lelke talán azóta is ott lebeg a sorsunkat egykedvűen figyelő csillagok között. Testüket a rét fogadta be. Ki tudja, hányadszor zöldell újra örök álmuk felett a hullámzó nádrengeteg. Igen, ez is hozadéka egy kiskunsági récelesnek: a múltba révedő, szívet melengető hazaszeretet…

 

Megjelent a Nimród Vadászújság 2021. évi januári lapszámában.