A link vágólapra másolva!
Fotó: Szigeti Edit
Fotó: Szigeti Edit

Megjelent az Országos Magyar Vadászkamara hivatásos vadász eszközbeszerzési programjának részletei, amelyeket változtatás nélkül közlünk:

Elkészült a Hivatásos Vadász Eszközbeszerzési Program pályázati kiírásának tervezete, így mostantól a részletei is ismertek a Vadászkamara civil szervezetek hivatásos vadászait támogató kezdeményezésének. 2023. február 28-áig több mint 350 millió – hivatásos vadászonként bruttó 200 000 – forintot biztosít az érdekképviselet a vadőrök felszerelésének beszerzésére.

Az elmúlt évek visszafogott gazdálkodása miatt kialakult többletforrás ilyetén felhasználásáról a tavaszi országos küldöttközgyűlés döntött: a vonatkozó határozat értelmében bővültek a Kiemelt Kamarai Célok programjai az eszközbeszerzési programmal. Ennek célja a hivatásos vadászok munkakörülményeinek javítása minőségi munkaeszközök beszerzésével.

A támogatási rendszer alapjairól a Vadászkamara Elnöksége döntött májusban, elfogadva a program működési szabályzatát. Mostanra elkészült a részletszabályokat tartalmazó pályázati felhívás tervezete, amelyet a június 21-ei értekezletükön megismertek a megyei Területi Szervezetek titkárai és rövidesen elfogadhatja az Elnökség. A pályázati felhívás június 30-áig megjelenik a Vadászkamara honlapján, illetve a Területi Szervezetek is felhívják rá a vadásztársaságok és hivatásos vadászaik figyelmét.

 

FONTOS: A Vadászkamara a minél gyorsabb információáramlás érdekében közzéteszi a pályázati felhívás tervezetében szereplő sarokpontokat, ugyanakkor a pályázatokat a honlapon közzétett (végleges) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS alapján kérjük majd benyújtani, vagyis a pályázati felhívás megjelenéséig a változtatás jogát fenntartjuk.


INFORMÁCIÓK

a program főbb részleteiről

 • A pályázók köre: a területileg illetékes vadászati hatóság által önálló kódszámon nyilvántartásba vett civil szervezetként működő vadászatra jogosultak (jellemzően vadásztársaságok).
 • Olyan eszközök szerezhetők be, amelyek NEM szerepelnek Vtv. vhr.-jének vonatkozó mellékletében (11. melléklet, IV. rész - A hivatásos vadász szolgálati egyenruhája és felszerelése – ezen eszközöket a vadászatra jogosult, mint munkáltató a vhr. 35. § (1) bekezdése szerint köteles biztosítani a vadőröknek.)
 • A forrás a megyei Területi Szervezetek között oszlik el a vadásztársaságoknál nyilvántartott hivatásos vadászok számának megfelelőenígy a Vadászkamara (kerekítési szempontokat is figyelembe véve) vadőrönként bruttó 200 000 forintot biztosít (az esetleges többletköltséget a Központ saját költségvetéséből fedezi).
 • Forráshiány nem alakulhat ki a forráselosztás elvéből kifolyólag. Minden arra jogosult – aki helyesen pályázik – nyer támogatást.
 • Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az általa alkalmazott hivatásos vadászok száma alapján, a támogatási összeg erejéig.
 • Ha a vadgazdálkodó nagyobb összegre pályázik, összevontan is igényelhető a támogatás (szintén a vadőrök száma alapján).
 • A támogatás pályázati úton igényelhető, vissza nem térítendő, utófinanszírozott formában, az önrész minimum 30%.
 • A pályázat kiírói, „üzemeltetői” a Vadászkamara Területi Szervezetei. (Hozzájuk kell benyújtani a pályázatokat, ők segítenek az összeállításban, ők bírálják el a beérkező anyagokat, velük köthető meg a támogatási szerződés és ők folyósítják a támogatást).
 • A pályázatokat elektronikus formában(e-mailben) kell benyújtani. A benyújtandó dokumentáció: aláírt és beszkennelt pályázati adatlap, ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta vagy közjegyző által hitesített aláírási címpéldány.
 • Hiánypótlás egyszer lehetséges, a Vadászkamara Területi Szervezetének felhívására.
 • A forrást a Vadászkamara Központja biztosítja a megyéknek, amelyek pedig folyamatosan tájékoztatják a központi szervezetet a pályázatokkal kapcsolatban.
 • A nyertes pályázóknak a szerződéskötést követően be kell mutatniuk a megvásárolt eszközt, az arról szóló számlát, nyilatkozniuk kell arról, hogy bekerült az eszköznyilvántartásba (tárgyi eszköz kartonba). Mindemellett igazolni kell azt is, hogy a vadászatra jogosult az eszközt kiadta használatba a hivatásos vadásznak.
 • Az eszközök fenntartási ideje 5 év.
 • FONTOS! Ha a szerződéskötés nem történik meg az október végi határidőig, az illetékes Területi Szervezet elállhat a szerződéskötéstől! (Erről e-mailben tájékoztatja a pályázót.)

 

A PÁLYÁZHATÓ ESZKÖZÖK

(egyes eszközöknél speciális feltételek)

 1. spektív
 2. digitális fényképezőgép
 3. lézeres távolságmérő
 4. távolságmérős keresőtávcső
 5. kereső hőkamera (a tervek szerint céloptikához nem csatlakoztatható, monokuláris vagy binokuláris kereső hőkamera szerezhető be)
 6. éjjellátó keresőtávcső (céloptikához nem csatlakoztatható, monokuláris vagy binokuláris éjjellátó keresőtávcső)
 7. vadkamera (szettben is beszerezhető /akku, töltő, memóriakártya, fém ház, kábelzár/; a kiegészítők önmagukban nem beszerezhetők; egy pályázatban az egy vadőrre eső támogatási összegből és önerőből több eszköz is)
 8. gépjármű fedélzeti kamera
 9. akciókamera (a hivatásos vadász intézkedésének rögzítésére alkalmas akciókamera, testkamera)
 10. vadászkutya (a vadászterület jellegének és vadgazdálkodási jellemzőinek megfelelően, származási lap és 2 éven belül VAV vagy azt kiváltó vizsga szükséges)
 11. GPS nyomkövető (az utánkereső kutyák számára, tartozékokkal is; igazolni kell, hogy az alkalmazott hivatásos vadász rendelkezik kiképzett utánkereső kutyával)
 12. Kotorékkutya nyomkövető (a kotorékban végzett munka közbeni nyomon követéshez; igazolni kell, hogy az alkalmazott hivatásos vadász rendelkezik kotorékmunkára kiképzett kutyával)
 13. terepi GPS készülék
 14. elektronikus vadhívó (miután a vhr. szabályozza a használatot, csak a jogszabálynak megfelelő eszközök)
 15. rádiós adó-vevő (az egy hivatásos vadászra vonatkozó támogatási összegből és önerőből akár több eszköz is)
 16. elektronikus hallásvédő
 17. drón (csak vadgazdálkodási célokra használható)
 18. fegyverlámpa
 19. informatikai eszközök (laptop / notebook, táblagép)
 20. csörlő (terepjáróra szerelhető; tartozékok is: kötél, elektronika, távirányító)
 21. láncfűrész
 22. magassági ágvágó
 23. motoros fűkasza
 24. magasnyomású mosó
 25. akkumulátoros kéziszerszámok (fúró, csavarbehajtó, barkács szett)
 26. vadászkürt (pless vagy parforce) 

 

PÉLDÁK A TÁMOGATÁSRA

A vadászatra jogosult 2 hivatásos vadászt alkalmaz. Maximum bruttó 400 000 forintra pályázhat. Minimális önerővel a végösszeg 571 429 Ft.

Példa I. – A vadgazdálkodó több kisebb beruházás mellett dönt (pl. 2 db távolságmérő, darabonként 100 000 forintért). A megmaradó 371 429 Ft-ból közös használatú eszközöket vásárol (pl. motoros fűkasza és magas nyomású mosó).

Példa II. – A vadgazdálkodó egy nagyobb értékű beruházást választ, a teljes elszámolható összeg felhasználásával (pl. 1 db spektív vagy távolságmérős keresőtávcső).  

ÜTEMEZÉS

 

pályázati felhívás elkészítése, közzététele

június 30-ig

felelős: Központ; Területi Szervezetek

 

pályázati tanácsadás

július 1-től augusztus 31-ig

felelős: Területi Szervezetek

 

pályázatok benyújtása

július 1-jétől augusztus 31-ig, e-mailben a Területi Szervezeteknek

felelős: vadászatra jogosultak

 

pályázatok elbírálása

szeptember 1-jétől szeptember 30-ig

felelős: a Területi Szervezetek vezetősége

 

hiánypótlás bekérése és beküldése

szeptember 1-től a hónap közepéig

felelős: Területi Szervezetek; vadászatra jogosultak

 

jogorvoslati kérelem benyújtása

a megyei Felügyelő Bizottságnak, döntés kézhezvételét követő 8 napon belül

vadászatra jogosultak

 

pályázók tájékoztatása az eredményről

a bírálat után 15 napon belül

Területi Szervezetek

 

támogatási szerződések megkötése

szeptember 30-tól október 15-ig

Területi Szervezetek; vadászatra jogosultak

 

beszerzések megvalósítása

pályázati döntés kézhezvételétől 2023. február 28-ig

vadászatra jogosultak

 

beszerzések ellenőrzése és a támogatások kifizetése a vadászatra jogosultak felé

a szerződéskötéstől 2023. február 28-ig

Területi Szervezetek