A link vágólapra másolva!
Cikk kép

A Dr. Egyed István Alapítvány pályázati felhívást tesz közzé a 2023-2024. évben elnyerhető „Dr. Egyed István díj” (emlékplakett és pénzjutalom – 150 000 Ft) elnyerésére.

 

Pályázhat bármely erdészeti, illetve vadgazdálkodási iskolarendszerű közép- illetve felsőfokú intézményben tanuló diák, hallgató, valamint az ezen intézetekben tevékenykedő oktató, kutató.

„Dr. Egyed István díj” adományozásával az alapítvány azoknak a pályázóknak a magyarországi tevékenységét, esetleges külföldi gyakorlaton történő részvételét kívánja elősegíteni, illetve támogatni, akik bizonyították rátermettségüket és elkötelezettségüket a vadgazdálkodásban és a vad élőhelyének megőrzését szolgáló tudományokban.

Pályázni írásban, maximum 500 gépelt sor terjedelmű, a kuratóriumhoz címzett pályázattal lehet, melyben a jelölt ismerteti azt az általa végzett szakmai, tudományos, oktatási tevékenységet, amellyel pályázni kíván.

Levelezési cím: Dr. Egyed István Alapítvány 6500 Baja, Szent Imre tér 2. Pályázat benyújtási határidő: 2024. március 31.

További részletes felvilágosítás kérhető a Gemenc Zrt-nél (6500 Baja, Szent Imre tér 2. Tel: 79/324-144) Kovács Tamás gazdasági igazgatótól.

(A pályázatokat a Dr. Egyed István Alapítvány kuratóriuma bírálja el. A kuratórium fenntartja magának a jogot a díj esetleges visszatartására. A kuratórium előnyben kívánja részesíteni azokat a pályázókat, akik országos tanulmányi, illetve tudományos diákköri versenyeken kimagasló eredményeket értek el. A pályázat elbírálásáról az érdekeltek írásban értesítést kapnak, mely a díj átadásának helyét és idejét is tartalmazza. Az alapítvány kuratóriuma fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben az alapítvány alapelveivel nem teljesen összeegyeztethető, illetve szakmailag nem megfelelő színvonalú pályázatok beérkezése esetén az előző évek gyakorlatának megfelelően, a pályázati kereteken kívül választ díjazottakat –maximum 2 fő – a hazai vadgazdálkodásban meghatározó személyek közül.)