A link vágólapra másolva!
Cikk kép

A Dr. Egyed István Alapítvány pályázati felhívást tesz közzé a 2022‒2023. évben kiosztandó 1 db „Dr. Egyed István díj” (emlékplakett és pénzjutalom) elnyerésére.

 

Pályázhat bármely erdészeti, illetve vadgazdálkodási iskolarendszerű közép‒ illetve felsőfokú intézményben tanuló diák, hallgató, valamint az ezen intézetekben tevékenykedő oktató, kutató.

„Dr. Egyed István díj” adományozásával az alapítvány azoknak a pályázóknak a magyarországi tevékenységét, esetleges külföldi gyakorlaton történő részvételét kívánja elősegíteni, illetve támogatni, akik bizonyították rátermettségüket és elkötelezettségüket a vadgazdálkodásban és a vad élőhelyének megőrzését szolgáló tudományokban.

Pályázni írásban, maximum 500 gépelt sor terjedelmű, a kuratóriumhoz címzett pályázattal lehet, melyben a jelölt ismerteti azt az általa végzett szakmai, tudományos, oktatási tevékenységet, amellyel pályázni kíván.

Levelezési cím: Dr. Egyed István Alapítvány 6500 Baja, Szent Imre tér 2. Pályázat benyújtási határidő: 2023. március 31.

(A pályázatokat a Dr. Egyed István Alapítvány kuratóriuma bírálja el. A kuratórium fenntartja magának a jogot a díj esetleges visszatartására. A kuratórium előnyben kívánja részesíteni azokat a pályázókat, akik országos tanulmányi illetve tudományos diákköri versenyeken kimagasló eredményeket értek el. A pályázat elbírálásáról az érdekeltek írásban értesítést kapnak, mely a díj átadásának helyét és idejét is tartalmazza. Az alapítvány kuratóriuma fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben az alapítvány alapelveivel nem teljesen összeegyeztethető, illetve szakmailag nem megfelelő színvonalú pályázatok beérkezése esetén az előző évek gyakorlatának megfelelően a pályázati kereteken kívül választ díjazottakat – maximum 2 fő – a hazai vadgazdálkodásban meghatározó személyek közül)

További részletes felvilágosítás kérhető a Gemenc Zrt‒nél (6500 Baja, Szent Imre tér 2. Tel: 79/324‒144) Kovács Tamás gazdasági igazgatótól.