Országos Magyar Vadászkamara (OMVK)Országos Magyar Vadászati Védegylet (OMVV)

Hírek

Kormányhatározat a világkiállításról

A Kormány 1486/2017. (VII. 31.) Korm. határozata a 2021. évben megrendezésre kerülő Vadászati Világkiállítás és egyes kapcsolódó rendezvények előkészítéséről, valamint a kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról

A Kormány

  1. egyetért a Vadászati Világkiállítás 2021. évben Magyarországon történő megrendezésével;
  2. egyetért a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács (CIC) (a továbbiakban: Tanács) közti együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Együttműködési Megállapodás) módosításával, valamint annak bemutatott szövegével;

 

3. felhatalmazza a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az Együttműködési Megállapodást Magyarország

Kormánya képviseletében aláírja;

Felelős: miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2017. augusztus 31

.

4. egyetért azzal, hogy a földművelésügyi miniszter szerződést kössön a Tanáccsal a Vadászati Világkiállítás

2021. évben Magyarországon történő megrendezéséhez történő hozzájárulására tekintettel;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: azonnal

 

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Tanáccsal kötendő szerződésből eredő fizetési kötelezettségek

fedezetére biztosítson 41,4 millió forint forrást a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,

5. Nemzeti támogatások alcím, 5. Vadgazdálkodás támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a felmerülés üteméhez igazodóan

 

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a földművelésügyi miniszter bevonásával – a Tanáccsal kötendő

szerződésből eredő fizetési kötelezettségek fedezetére biztosítson

a) a 2018. évben 61,0 millió forint,

b) a 2019. évben 72,4 millió forint,

c) a 2020. évben 93,6 millió forint,

d) a 2021. évben 119,1 millió forint

forrást a központi költségvetésről szóló törvény XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés üteméhez igazodóan

a b)–d) alpontok tekintetében a központi költségvetés tervezése során

 

7. egyetért az Európai Lovas Játékoknak a Vadászati Világkiállítással egy időben, a Kincsem Parkban történő

megrendezésével;

 

8. támogatja az Európai Lovas Játékok pályázatának elkészítését, a szükséges infrastruktúra megvalósításához és

a verseny megrendezéséhez forrást biztosít;

 

9. felkéri a Magyar Lovassport Szövetség elnökét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 7. pontban foglalt

rendezvény részletes programjának kidolgozása érdekében;

 

10. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a földművelésügyi minisztert, hogy a 7. pontban foglalt rendezvény

részletes programjának kidolgozását követően gondoskodjanak annak a Kormány részére történő bemutatásáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

földművelésügyi miniszter

Határidő: az Európai Lovas Játékok részletes programjának kidolgozását követően azonnal

 

 

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

<< Vissza a cikkekhez

Aktuális lapszámaink

Ne maradjon le az érdekességekről!

Megrendelem